Ana içeriğe atla

 

İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı

 

Program Hakkında

İslam Ekonomisi ve Finansının gittikçe artan önemi, ulaştığı ekonomik büyüklük sadece İslam ülkelerinde değil, birçok batı ülkesinde bu alana ilişkin çalışmaların ve uygulamaların artmasına yol açmıştır. Ülkemizde katılım bankalarının yanında artık Batı’da olduğu gibi ticari bankaların da İslami esaslara göre çalışan bölümler açacak olması veya ürünler sunacak olması da konunun önemini artıran bir diğer unsurdur.

Bu bölüm altında yürütülen eğitim programlarının amacı, hem yeterli düzeyde temel İslam hukuku, hem de ekonomi ve finans nosyonuna sahip, İslam düşüncesi perspektifinden ekonomi bilimine ve ekonomik düzene bakışı kavramış, İslam ekonomisi ve finansı alanında gerek teorik düzeyde katkı yapacak araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek ve gerekse İslami finans sektörünün insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktadır. Bu şekilde ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

İslam Ekonomisi ve Finansı yüksek lisans programının hedefi ise ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmaktır.

 

Başvuru Bilgi ve Kabul Koşulları

ASBÜ İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) programına Lisans düzeyinde İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ticaret ve benzeri programlarla, İlahiyat ve İslami İlimler bölümlerinden dört yıllık fakülte mezunu öğrenciler kabul edilmektedir.

Öğrencinin, önerilen Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmesi için lisans mezuniyet notunun en az 2.50/4.00, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanının en az 65, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS veya muadili) puanının en az 80 olması gerekmektedir. Önerilen programa başvuranların başarı sıralaması, ALES sınav notunun % 50’si (Türk vatandaşları için), lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav tam notu üzerinden alınan puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel başarı notundan tam notun en az % 65’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir.

Önerilen yüksek lisans programının müfredatında üç zorunlu alan dersi, üç seçmeli alan dersi ve bir serbest seçmeli ders olmak üzere kredili toplam yedi ders, bir seminer dersi, akademik uzmanlık dersi ve tez çalışması yer almaktadır. Derslerin toplam kredisi 21, müfredatın tez dahil AKTS kredisi ise toplam 123’dür. Kredi ve değerlendirme, ASBÜ Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde belirlenir.

Programın dili %100 İngizce olup Programda Verilen Dersler Şöyledir: 

Microeconomics

Financial Mathematics

Advanced Topics in Macroeconomics

Analytical Islamic Economics-I

Islamic Economics Models

Islamic Finance-I: Contracts

Islamic Finance-II: Economics of Islamic Finance

Fiqh al-Muamalat

Seminar

Academic Specialization

History of Muslim Economic Thought

Islamic Finance-III: Financial Markets and Securitization

Critique of  the Neoclassical Economics

Analytical Islamic Economics-II

Public Finance, Western And Islamic Perspectives

Project Evaluation And Financial Analysis

Advanced Topics in Finance

Islamic Finance III, Financial Markets And Securitization

Ottoman Economic History

Theory and Practice of Islamic Finance Regulation

College Algebra

Linear Algebra

Probability And Statistics

Inference Theory & Econometrics, I

Introduction to Usul Al-Fiqh

Introduction to Fıqh

 

Arapça Yüksek Lisans ve Doktora Programı gelecek dönemden itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.