Ana içeriğe atla

Merkezimiz

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM), 16 Temmuz 2018'de İslam ekonomisi ve finansının küresel seviyede araştırılarak anlaşılması ve uygulanması amacıyla üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Ekonomi ve İşletme bölümlerindeki ilgili öğretim üyelerinin gayretleriyle faaliyete başlamıştır.

Merkezimiz, küresel ölçekte ihtiyaç duyulan katılımcı, dayanışmacı, katma değer üretimine dayanan, sosyal sorumluluk ve evrensel etik ilkeleri temelinde bir iktisat ve finans paradigmasının inşa edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Merkez, İslam iktisadı ve finansı alanındaki uygulamaların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası seviyede İslami finansta etkinliğin artırılarak derinliğin sağlanması ve bu konularda başta akademik çevreler olmak üzere bir bütün olarak toplumda farkındalığın artırılarak bir bilinç oluşturmayı esas edinmektedir.

Merkezin temel amaçları; İslami finansal kurumları, katılım bankacılığı ve sigortacılığı, İslami para ve sermaye piyasaları vb. alanlarda mukayeseli araştırmalar yapmak; bölgesel ve küresel ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip ederek yapısal sorunları ve imkânları inceleyip değerlendirerek raporlar hazırlamak, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve bu amaçla alternatif ileri uygulama modelleri geliştirmektir.

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.